به وبلاگ نزدیکه خوش آمدید

معماری ، هنر و فن طراحی و ساختن است.

زندگی،مسکن،معماری

معماری: زندگی،مسکن،معماری که خود معماری هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است. خلق فضاهای با خلوص بصری در معماری از عمده فعالیتهای معماران است. باید معماری را از مهندسی سازه و ساخت و ساز متمایز ادامه مطلب…