پروفایل هستی حسینی

هستی حسینی طراحی -بازسازی -دکوراسیون داخلی
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
3ds maxAutoCADLumionPhotoshopتوانایی ایجاد خروجی انیمیشن

طراحی نظارت اجرا

سابقه کار در نزدیکه (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید