سوالات متداول

  • شرایط ثبت نام در نزدیکه چگونه است؟

تمامی شرایط در حول محور قوانین سایت است برای مشاهده کلیک کنید

  • روش ثبت نام در نزدیکه؟

ثبت نام در نزدیکه به دوصورت انجام می شود یا به صورت فریلنسری یا به صورت کارفرما که هر کدام از عزیزان فقط یک نقش رامی توانند انتخاب کنند وبه راحتی می توانند درسایت اقدام به تغییر نقش کنند.

  • سیستم نظر ورتبه چگونه عمل میکند؟

سیستم نظر ورتبه براساس نظرات مردم ونظرات کار شناسان وکارفرما ها انجام می شود ومیانگین آنها امتیاز ورتبه هرمعمار می شود

  • کارکرد امتیازات در سیستم چگونه است؟

هر امتیاز کمک می کند تا کاربهتری رابتوانید درخواست بدهد وبالارفتن احتمال جذب پروژه وبهرمندی از تخفیف های نزدیکه  به همراه دارد

  • آیا معمار می تواند درهنگام انجام یک کار، کاردیگری را در خواست دهد؟

خیر، تاپایان پروژه قبلی نمی تواند درخواست پروژه بدهد مگر در شرایط خاص

  •  رتبه بندی معماران دراین سیستم چگونه عمل می کند ؟

رتبه بندی معمار براساس تجربه ومدت زمان حضور در پلتفرم وکارهای که دراین پروژه انجام می دهد مربوط است.