درباره ما

پلتفرم نزدیکه

برآمد از یک مشکل مشترک میان طراح و کارفرما می باشد، و برای رسیدن یک ارتباط سازنده میان آن دو ایجاد شده است.

در نزدیکه از طرفی کارفرما در زمان مناسب پروژه ای با کیفیت دریافت می کند و همچنین معمار پروژه ای با قیمت مناسب انجام می دهد و پول خود را بعد از انجام پروژه دربافت می کند و مهم تر از آن باعث بالا رفتن کیفیت پروژه های معماری می شود.

نزدیکه برآن است که این راه دشوار را پیموده تا جامعه آینده معماری، جامعه ای بالنده تر باشد.