بسته های ارسال پیشنهاد(طراحان معمار)

15000 تومان

طراح طلایی


شما می توانید برای ۵ عدد پروژه پیشنهاد انجام کار ارسال نمایید


تخفیف %۲۰ درصدی در پک های مدل های آماده ایرانی


تخفیف %۲۰ درصدی در پک های آموزش نرم افزارهای معماری


شرکت در همایش های معماری نزدیکه به صورت رایگان


ارائه پروژه به شکل واقعیت مجازی(VR)


ساخت ویدیوی تبلیغاتی از پروژه شما درپیج اینستاگرام


دانلود رایگان پک مدل های آماده خارجی

10000 تومان

طراح نقره ای


شما می توانید برای ۱۰ عدد پروژه پیشنهاد انجام کار ارسال نمایید


تخفیف %۳۰ درصدی در پک های مدل های آماده ایرانی


تخفیف %۳۰ درصدی در پک های آموزش نرم افزارهای معماری


شرکت در همایش های معماری نزدیکه به صورت رایگان


ارائه پروژه به شکل واقعیت مجازی(VR)

5000 تومان

طراح برنزی


شما می توانید برای ۵ عدد پروژه پیشنهاد انجام کار ارسال نمایید


تخفیف %۲۰ درصدی در پک های مدل های آماده ایرانی


تخفیف %۲۰ درصدی در پک های آموزش نرم افزارهای معماری


شرکت در همایش های معماری نزدیکه به صورت رایگان

هزینه خدمات برای طراحان معماری ۱۵% مبلغ پروژه است و زمانی از حساب طراح معمار کسر می شود که پرداخت امن برای وی آزاد می شود.