نزدیکه چگونه کار می‌کند؟

کدام پروژه ها در نزدیکه انجام شده است؟

من معمولاً برای متوجه شدن نیازهای کارفرما با مشکلاتی مواجه بودم، از ساعت های تلف شده تا مسافت های خیلی دوری که باید می رفتم تا تنها از دل چند ساعت حرف های حاشیه ای، چند خط نیازهای کافرما را برداشت میکردم. اما اینجا با سیستم گفت و گو و ارسال فایلها، لیست نیازها و اطلاعات فنی پروژه را به صورت منظم و مرتب به راحتی در اختیار دارم.

شفاف بودن درخواست های کارفرماطراح معمار؛ مهدی محمدی

من در این چندین سال تجربه ساخت و ساز،خروجی های متفاوتی از طراحان معمارم از نظر کیفیت دریافت کرده بودم اما تجربه تصاویر واقعیت مجازی برای من خیلی جالب بود و وقتی برای صاحب پروژه ارائه کردم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. از پلتفرم نزدیکه ممنونم که همچین محیط خلاق و نوآوری را ایجاد کرده.

تصاویر واقعیت مجازیکارفرما؛ مینا رحیمی

با پلتفرم نزدیکه از طریق یکی از دوستانم که در تهران زندگی میکند آشنا شدم. خیلی خوشحالم که میتونم بدون رفتن به تهران و شهرهای دیگه در تمام پروژه های آنها شرکت کنم و از جاهای مختلف کارفرما داشته باشم.

پروژه از کل کشورطراح معمار؛ ساسان گودرزی